Schweiz Nyttige OplysningerAnnulleringsgebyr

Vi opkræver ingen betaling for reservationer, der annulleres 7 dage eller mere før afhentningstidspunktet. Annullerer du din reservation herefter, pålægges du følgende gebyr:

Annullerer du en reservation inden for 7 dage før afhentningstidspunktet, afkræves du enten reservationens fulde pris eller maks. 200 DKK, hvad end der er mindst.
Annullerer du en reservation inden for 24 timer før afhentningstidspunktet, afkræves du enten reservationens fulde pris eller maks. 500 DKK, hvad end der er mindst.
Ovenstående satser gælder for alle lande undtagen Storbritannien, hvor det gælder følgende:

Hvis du annullerer din reservation mindre end 7 dage før afhentning, vil du blive opkrævet enten de fulde omkostninger til din reservation eller op til et maksimum på 430 DKK, idet det mindre beløb.
Hvis du annullerer din reservation mindre end 24 timer før afhentning, vil du blive opkrævet det fulde beløb for din reservation.
I tilfælde af en annullering genindsættes beløbet på dit kreditkort, minus ovenstående gebyr.

Manglende fremmøde

Henter du ikke bilen på det aftalte tidspunkt, forbeholder vi os retten til at opkræve en betaling svarende til reservationens fulde pris eller maks. 500 DKK, hvad end der er mindst. Møder du ikke op, genindsættes beløbet på dit kreditkort, minus ovenstående gebyr.

Ovenstående satser gælder for alle lande undtagen Storbritannien, hvor det gælder følgende:

Hvis du undlader at hente din bil på den fastsatte dato af ordren, forbeholder vi os ret til at opkræve et no-show gebyr for omkostningerne ved reservationen.

Ubrugte dage

Bemærk venligst, at ubrugte dage af lejeperioden ikke refunderes ved forudbetalte reservationer.

Fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning
Fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning - CDWTP - tilbydes på udlejningstidspunktet for et yderligere dagligt beløb, på mellem 20 CHF og 30 CHF per dag samt skat og et selvrisikobeløb. Hvis lejeren køber CDWTP, reducerer Alamo lejerens ansvar for tyveri, tab af eller skade på lejebilen, herunder, men ikke begrænset til, bugsering, opbevaring, tab af brug, administrationsgebyrer og/eller formindsket værdi af det lejede køretøj i henhold til vilkårene og bestemmelserne i lejeaftalen og den gældende lovgivning. CDWTP er ikke en forsikring. Køb af CDWTP er ikke et krav for leje. Den beskyttelse der ydes i CDWTP, kan være den samme, som lejerens eksisterende forsikringsdækning, og Alamo er ikke kvalificeret til at bedømme tilstrækkeligheden af lejerens eksisterende dækninger. Lejeren bør derfor undersøge beskyttelser, ydet via private kreditkort, bilforsikringspolicer og andre kilder, der kan være det samme, som den dækning, der ydes under CDWTP. CDWTP dækker under ingen omstændigheder skader, der er forårsaget af lejerens uagtsomhed eller overtrædelser af loven. I disse tilfælde er lejer alene ansvarlig for hele det økonomiske tab, der pådrages udlejer.

Ekstra fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning
Ekstra fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning - SCDWTP - er en valgfri dækning, der kun kan købes som tillæg til Fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning CDWTP. SCDWTP kan ikke købes alene. SCDWTP mindsker selvrisikoen på CDWTP til 0 CHF i tilfælde af tyveri af køretøjet eller efter kollision. SCDWTP bortfalder, hvis hændelsen opstod grundet førerens uagtsomhed eller overtrædelse af loven. I disse tilfælde er lejer alene ansvarlig for hele det økonomiske tab, der pådrages udlejer.

Personskadeforsikring
Personskadeforsikring - PAI er en ekstra forsikring, der kan købes på lejetidspunktet. PAI dækker alle passagerer herunder føreren op til et bestemt beløb i tilfælde af dødsfald eller invaliditet som følge af en ulykke.

Vejhjælp
Alamos udlejningskontorer yder ikke direkte vejhjælp til kunderne. Denne hjælp tilbydes af MSS på vegne af Alamo. Deres tjenester er tilgængelig døgnet rundt, når du ringer til 0800 44 00 66 i udlejningslandet. Hvis kunden findes ansvarlig for skader på køretøjet, kan yderligere omkostninger gøre sig gældende.Yderligere chauffør
For hver yderligere godkendt chauffør opkræves et tillægsgebyr på 12 CHF plus moms pr. dag med et maksimum på 120 CHF. De fulde udlejningsbestemmelser gælder for alle yderligere chauffører.

Alderskrav
Alle bilgrupper er tilgængelige for lejere i alderen 21-80 undtagen grupperne Standard og Fuld størrelse, som er tilgængelige for lejere i alderen 25-80. Alle chauffører mellem 21 og 24 år vil blive opkrævet et tillæg for unge chauffører på 19,90 CHF pr. dag med et maksimum på 199,00 CHF.

Krav til lejeren
Alle chauffører, lejer og yderligere chauffører skal fremvise et gyldigt kørekort på udlejningstidspunktet. Ud over et gyldigt kørekort skal den primære lejer yderligere kunne fremvise to beviser for bopælsadresse, yderligere billed-id, f.eks. pas, og et almindeligt kreditkort i eget navn. Beviserne på bopælsadressen, f.eks. en forsyningsregning, en kreditkortregning eller en kontoudskrift, må ikke være mere end tre måneder gamle. Chauffører med opdelte kørekort skal fremvise alle dele af deres kørekort. Et internationalt kørekort er påkrævet for alle, der ikke har et europæisk kørekort. Hvis det skønnes at være nødvendigt, kan der blive stillet krav om yderligere id eller identitetskontrol. Dette kan omfatte identitetskontrol med eksterne partnere, som kan kontrollere de leverede oplysninger mod databaser, som de har adgang til.

Bestemmelser vedr. kørsel over grænser
Lejeren skal på tidspunktet for leje oplyse, at køretøjet vil blive kørt over en international grænse. Kørsel over grænser er tilladt i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige. Kontakt udlejningsstedet for oplysninger om yderligere begrænsninger af kørsel over grænsen. Der pålægges et strafgebyr på 5.000 CHF for uberettiget aflevering af udlejningskøretøj i et land, der ikke tillader kørsel over grænser. Der pålægges et strafgebyr på 3.000 CHF for uberettiget aflevering af udlejningskøretøj i et andet land end landet, hvor køretøjet er lejet.


VISA, American Express og MasterCard accepteres til betaling af og depositum for udlejningen. Alle kunder er forpligtet til at lægge et depositum i form af en kreditkortudskrivning. Depositummet er baseret på selvrisikobeløbet på fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning (CDWTP) med et brændstofsdepositum på 150 CHF. Depositummet stiger, når der købes ekstraudstyr lokalt. Køb af fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning (CDWTP) vil resultere i et lavere depositum.