Schweiz Nyttige OplysningerAfbestilling og afbestillingsomkostninger

Ifølge EU-lovgivningen har du ikke fortrydelsesret i forhold til bookingen, men det er muligt at afbestille bookingen til enhver tid og af hvilken som helst grund ved at følge instruktionerne på vores webside. Du vil få tilbagebetalt det fulde beløb, hvis du afbestiller mere end 7 dage før den anførte afhentningsdato.

• Hvis du afbestiller mindre end 7 dage før, men senest 24 timer inden den anførte afhentningsdato, vil vi tilbagebetale bookingens fulde beløb, fratrukket det mindste af: i) den fulde pris af bookningens totalomkostninger; og ii) DKK 200.
• Annullerer du en reservation inden for 24 timer før afhentningstidspunktet, afkræves du enten reservationens fulde pris eller maks. 500 DKK, hvad end der er mindst.
Tilbagebetalingen vil ske til det kredit- eller hævekort, der blev anvendt ved bookingen.

Alamo forbeholder sig ret til at annullere en booking til enhver tid på berettiget grundlag, herunder, men ikke begrænset til: force Majeure, der påvirker tilgængelighed af køretøjer, grov tilsidesættelse af lejeaftale, herunder manglende betaling af leje, chikane eller anden krænkende adfærd overfor Alamos ansatte eller kunder, ansatte eller kunder hos Alamos datterselskaber, licenshavere eller franchisetagere eller ulovlige aktiviteter. I tilfælde af sådan annullering vil vi tilbagebetale bookingomkostningen.

Ændring
Sørg venligst for at dato og tidspunkter er korrekt indtastede, når du booker dit køretøj. Hvis der sker ændringer i dine forhold, og du har brug for køretøjet på en anden dato eller andet tidspunkt, så bedes du venligst ændre bookingen.
Det er muligt at ændre reservationen online indtil 12 timer før det anførte afhentningstidspunkt ved at følge instruktionerne på vores webside. Vi opkræver ikke et ændringsgebyr, men den nye booking vil blive til den gældende markedspris. Det er ikke muligt at ændre en booking, når der er mindre end 12 timer til afhentningstidspunktet.

Udeblivelse, sen eller tidlig ankomst

Ved booking andre steder end lufthavne – Dit køretøj vil være tilgængeligt i 2 timer efter det anførte afhentningstidspunkt. Herefter kan vi ikke garantere, at et køretøj vil være tilgængeligt, når du ankommer.
For booking i lufthavne – Hvis du har indtastet et flynummer på din booking, vil køretøjet være tilgængeligt, indtil flyet er landet og clearet. Hvis en flyforsinkelse er skyld i, at du ankommer efter udlejningsstedets lukketid, vil en ansat vente, til flyet er landet og clearet. Hvis forsinkelsen er mere end en time udover udlejningsstedets lukketid, vil et gebyr for service uden for åbningstid muligvis blive opkrævet. Hvis du ikke har indtastet et flynummer på din booking, vil køretøjet være tilgængeligt indtil 2 timer efter det anførte afhentningstidspunkt eller indtil lukketid, alt efter hvilket tidspunkt der er det tidligste.
Hvis du ankommer 1 dag eller mere inden datoen, der er anført på bookingen, er det valgte køretøj muligvis ikke tilgængeligt. Udlejningsstedet vil opfylde din booking med det valgte køretøj, når det er muligt.
Henter du ikke bilen på det aftalte tidspunkt, forbeholder vi os retten til at opkræve en betaling svarende til reservationens fulde pris eller maks. 500 DKK, hvad end der er mindst. Møder du ikke op, genindsættes beløbet på dit kreditkort, minus ovenstående gebyr.

Fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning
Fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning - CDWTP - tilbydes på udlejningstidspunktet for et yderligere dagligt beløb, på mellem 20 CHF og 30 CHF per dag samt skat og et selvrisikobeløb. Hvis lejeren køber CDWTP, reducerer Alamo lejerens ansvar for tyveri, tab af eller skade på lejebilen, herunder, men ikke begrænset til, bugsering, opbevaring, tab af brug, administrationsgebyrer og/eller formindsket værdi af det lejede køretøj i henhold til vilkårene og bestemmelserne i lejeaftalen og den gældende lovgivning. CDWTP er ikke en forsikring. Køb af CDWTP er ikke et krav for leje. Den beskyttelse der ydes i CDWTP, kan være den samme, som lejerens eksisterende forsikringsdækning, og Alamo er ikke kvalificeret til at bedømme tilstrækkeligheden af lejerens eksisterende dækninger. Lejeren bør derfor undersøge beskyttelser, ydet via private kreditkort, bilforsikringspolicer og andre kilder, der kan være det samme, som den dækning, der ydes under CDWTP. CDWTP dækker under ingen omstændigheder skader, der er forårsaget af lejerens uagtsomhed eller overtrædelser af loven. I disse tilfælde er lejer alene ansvarlig for hele det økonomiske tab, der pådrages udlejer.

Ekstra fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning
Ekstra fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning - SCDWTP - er en valgfri dækning, der kun kan købes som tillæg til Fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning CDWTP. SCDWTP kan ikke købes alene. SCDWTP mindsker selvrisikoen på CDWTP til 0 CHF i tilfælde af tyveri af køretøjet eller efter kollision. SCDWTP bortfalder, hvis hændelsen opstod grundet førerens uagtsomhed eller overtrædelse af loven. I disse tilfælde er lejer alene ansvarlig for hele det økonomiske tab, der pådrages udlejer.

Personskadeforsikring
Personskadeforsikring - PAI er en ekstra forsikring, der kan købes på lejetidspunktet. PAI dækker alle passagerer herunder føreren op til et bestemt beløb i tilfælde af dødsfald eller invaliditet som følge af en ulykke.

Vejhjælp
Alamos udlejningskontorer yder ikke direkte vejhjælp til kunderne. Denne hjælp tilbydes af MSS på vegne af Alamo. Deres tjenester er tilgængelig døgnet rundt, når du ringer til 0800 44 00 66 i udlejningslandet. Hvis kunden findes ansvarlig for skader på køretøjet, kan yderligere omkostninger gøre sig gældende.Yderligere chauffør
For hver yderligere godkendt chauffør opkræves et tillægsgebyr på 12 CHF plus moms pr. dag med et maksimum på 120 CHF. De fulde udlejningsbestemmelser gælder for alle yderligere chauffører.

Alderskrav
Alle bilgrupper er tilgængelige for lejere i alderen 21-80 undtagen grupperne Standard og Fuld størrelse, som er tilgængelige for lejere i alderen 25-80. Alle chauffører mellem 21 og 24 år vil blive opkrævet et tillæg for unge chauffører på 19,90 CHF pr. dag med et maksimum på 199,00 CHF.

Krav til lejeren
Alle chauffører, lejer og yderligere chauffører skal fremvise et gyldigt kørekort på udlejningstidspunktet. Ud over et gyldigt kørekort skal den primære lejer yderligere kunne fremvise to beviser for bopælsadresse, yderligere billed-id, f.eks. pas, og et almindeligt kreditkort i eget navn. Beviserne på bopælsadressen, f.eks. en forsyningsregning, en kreditkortregning eller en kontoudskrift, må ikke være mere end tre måneder gamle. Chauffører med opdelte kørekort skal fremvise alle dele af deres kørekort. Et internationalt kørekort er påkrævet for alle, der ikke har et europæisk kørekort. Hvis det skønnes at være nødvendigt, kan der blive stillet krav om yderligere id eller identitetskontrol. Dette kan omfatte identitetskontrol med eksterne partnere, som kan kontrollere de leverede oplysninger mod databaser, som de har adgang til.

Bestemmelser vedr. kørsel over grænser
Lejeren skal på tidspunktet for leje oplyse, at køretøjet vil blive kørt over en international grænse. Kørsel over grænser er tilladt i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige. Kontakt udlejningsstedet for oplysninger om yderligere begrænsninger af kørsel over grænsen. Der pålægges et strafgebyr på 5.000 CHF for uberettiget aflevering af udlejningskøretøj i et land, der ikke tillader kørsel over grænser. Der pålægges et strafgebyr på 3.000 CHF for uberettiget aflevering af udlejningskøretøj i et andet land end landet, hvor køretøjet er lejet.


VISA, American Express og MasterCard accepteres til betaling af og depositum for udlejningen. Alle kunder er forpligtet til at lægge et depositum i form af en kreditkortudskrivning. Depositummet er baseret på selvrisikobeløbet på fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning (CDWTP) med et brændstofsdepositum på 150 CHF. Depositummet stiger, når der købes ekstraudstyr lokalt. Køb af fraskrivelse for kollisionsskade og tyveridækning (CDWTP) vil resultere i et lavere depositum.