Nyttige OplysningerAfbestilling og afbestillingsomkostninger

Ifølge EU-lovgivningen har du ikke fortrydelsesret i forhold til bookingen, men det er muligt at afbestille bookingen til enhver tid og af hvilken som helst grund ved at følge instruktionerne på vores webside. Du vil få tilbagebetalt det fulde beløb, hvis du afbestiller mere end 7 dage før den anførte afhentningsdato.

• Hvis du afbestiller mindre end 7 dage før, men senest 24 timer inden den anførte afhentningsdato, vil vi tilbagebetale bookingens fulde beløb, fratrukket det mindste af: i) den fulde pris af bookningens totalomkostninger; og ii) DKK 200.
• Annullerer du en reservation inden for 24 timer før afhentningstidspunktet, afkræves du enten reservationens fulde pris eller maks. 500 DKK, hvad end der er mindst.
Tilbagebetalingen vil ske til det kredit- eller hævekort, der blev anvendt ved bookingen.

Alamo forbeholder sig ret til at annullere en booking til enhver tid på berettiget grundlag, herunder, men ikke begrænset til: force Majeure, der påvirker tilgængelighed af køretøjer, grov tilsidesættelse af lejeaftale, herunder manglende betaling af leje, chikane eller anden krænkende adfærd overfor Alamos ansatte eller kunder, ansatte eller kunder hos Alamos datterselskaber, licenshavere eller franchisetagere eller ulovlige aktiviteter. I tilfælde af sådan annullering vil vi tilbagebetale bookingomkostningen.

Ændring
Sørg venligst for at dato og tidspunkter er korrekt indtastede, når du booker dit køretøj. Hvis der sker ændringer i dine forhold, og du har brug for køretøjet på en anden dato eller andet tidspunkt, så bedes du venligst ændre bookingen.
Det er muligt at ændre reservationen online indtil 12 timer før det anførte afhentningstidspunkt ved at følge instruktionerne på vores webside. Vi opkræver ikke et ændringsgebyr, men den nye booking vil blive til den gældende markedspris. Det er ikke muligt at ændre en booking, når der er mindre end 12 timer til afhentningstidspunktet.

Udeblivelse, sen eller tidlig ankomst

Ved booking andre steder end lufthavne – Dit køretøj vil være tilgængeligt i 2 timer efter det anførte afhentningstidspunkt. Herefter kan vi ikke garantere, at et køretøj vil være tilgængeligt, når du ankommer.
For booking i lufthavne – Hvis du har indtastet et flynummer på din booking, vil køretøjet være tilgængeligt, indtil flyet er landet og clearet. Hvis en flyforsinkelse er skyld i, at du ankommer efter udlejningsstedets lukketid, vil en ansat vente, til flyet er landet og clearet. Hvis forsinkelsen er mere end en time udover udlejningsstedets lukketid, vil et gebyr for service uden for åbningstid muligvis blive opkrævet. Hvis du ikke har indtastet et flynummer på din booking, vil køretøjet være tilgængeligt indtil 2 timer efter det anførte afhentningstidspunkt eller indtil lukketid, alt efter hvilket tidspunkt der er det tidligste.
Hvis du ankommer 1 dag eller mere inden datoen, der er anført på bookingen, er det valgte køretøj muligvis ikke tilgængeligt. Udlejningsstedet vil opfylde din booking med det valgte køretøj, når det er muligt.
Henter du ikke bilen på det aftalte tidspunkt, forbeholder vi os retten til at opkræve en betaling svarende til reservationens fulde pris eller maks. 500 DKK, hvad end der er mindst. Møder du ikke op, genindsættes beløbet på dit kreditkort, minus ovenstående gebyr.

Udvidet selvrisikodækning
Udvidet selvrisikodækning (CDW) er inkluderet i lejepriserne som standard. Udvidet selvrisikodækning (CDW) reducerer lejerens økonomiske ansvar i tilfælde af et enkelt tilfælde af skader på udlejningskøretøjet. Dækningen er underlagt vilkårene og betingelserne i lejekontrakten samt gældende lovgivning. Dette forsikringsprodukt omfatter ikke skader på køretøjets undervogn, dæk eller forrude. Den er tilgængelig mod et tillægsgebyr på 5,00 euro plus moms pr. dag og reducerer selvrisikoen til 500 euro ved skader på køretøjet.

Ekstra selvrisikodækning/Tyveriforsikring
Ekstra selvrisikodækning er en valgfri dækning, der reducerer selvrisikoen i forbindelse med udvidet selvrisikodækning til nul i tilfælde af skade på udlejningskøretøjet. Dækningen er underlagt vilkårene og betingelserne i lejekontrakten samt gældende lovgivning. Dette forsikringsprodukt omfatter ikke skader på køretøjets undervogn, dæk eller forrude. Den er tilgængelig mod et tillægsgebyr på 16,67 euro plus moms pr. dag og bevirker, at selvrisikoen bortfalder ved skader på køretøjet.

Personforsikring

Tyveriforsikring
Tyveridækning er en valgfri dækning, der reducerer lejerens økonomiske ansvar i tilfælde af tyveri eller delvist tyveri af køretøjet. Dækningen er underlagt vilkårene og betingelserne i lejekontrakten samt gældende lovgivning. Tyveridækningen er betinget af, at politiet omgående underrettes om tyveriet eller forsøg på tyveri af køretøjet, at køretøjet er låst helt af, at vinduerne er rullet helt op og at nøglerne til bilen opbevares på et sted inden for rimelighedens grænser. En politirapport og nøglerne til køretøjet skal afleveres til udlejningsstedet. Den er tilgængelig mod et tillægsgebyr på 4,17 euro plus moms pr. dag og reducerer selvrisikoen til 500 euro ved skader på køretøjet.

Vejhjælp
Servicen administreres af kontoret i Tallinn og er tilgængelig døgnet rundt på tlf. +372 5166261. Vejhjælp er gratis inden for normal kontortid ved havarier, der ikke skyldes skødesløshed hos chaufføren eller at chaufføren har overtrådt lejeaftalen. Hvis lejeren og/eller den eller de godkendte chauffør(er) har overtrådt lejeaftalen, opkræves der gebyrer for vejhjælp og bjærgning af køretøjet. Gebyrerne omfatter alle udgifter i forbindelse med bugsering eller transportering af det beskadigede køretøj tilbage til udlejningskontoret i Tallinn samt eventuelle øvrige gebyrer, der afhænger af årsagen til havariet. Ved uheld, som lejeren ikke er ansvarlig for og/eller hvor der er købt ekstra dækning, dækker ansvarsforsikringen udgifterne til bugsering eller transportering af det beskadigede køretøj til udlejningskontoret i Tallinn. Ved service uden for kontortiden, dvs. mellem kl. 18.00 - 9.00, opkræves der et gebyr på 30 euro plus moms. Vejhjælp i udlandet udbydes efter de samme betingelser som i Estland, men der opkræves desuden gebyrer for bugsering og bjærgning af køretøjet til udlejningskontoret i Tallinn.Bestemmelser vedr. yderligere chauffører
Der opkræves et tillægsgebyr på 15,42 euro pr. udlejning (plus moms) for hver ekstra godkendt chauffør. Samtlige lejebetingelser er gældende for alle ekstra chauffører.

Alderskrav
Alle lejere og ekstra chauffører skal være 19 år eller ældre. Gebyret for unge chauffører mellem 19-20 år er 3,50 euro pr. dag (plus moms), uanset bilgruppe.

Betalingsformer
VISA, MasterCard og American Express kan bruges ved betaling af udlejninger og ved reservationer.
Depositummer: Kunderne skal fremvise et gyldigt kreditkort i eget navn til godkendelse af sikkerhedsdepositum. Depositumbeløbet dækker 500 euro og udgiften til en hel tank brændstof.
Depositummet blokeres i lejeperioden og ophæves 7-10 dage efter at lejebilen er afleveret i samme tilstand, som da den blev afhentet (ingen skader, fuld brændstoftank og ingen bøder eller domme for overtrædelse af færdselsloven).

Krav til lejer
Alle chauffører (lejeren og ekstra chauffører) skal fremvise et gyldigt kørekort på udlejningstidspunktet. Ud over et gyldigt kørekort skal lejeren også fremvise id-kort eller pas samt et udbredt kreditkort i eget navn.
Indehavere af flerdelte kørekort skal fremvise alle dele af kørekortet. Et internationalt kørekort er påkrævet, hvis nogen af chaufførerne besidder et kørekort, der er udstedt uden for Europa.
Hvis det skønnes nødvendigt, kan lejeren blive bedt om at fremvise yderligere identitetspapirer, eller der kan foretages yderligere identitetskontrol. Dette kan bl.a. omfatte en identitetskontrol hos eksterne partnere, der kontrollerer de fremlagte oplysninger i databaser, som de har adgang til.

Politik for kørsel på tværs af landegrænser
Hvis lejebilen skal krydse en international grænse, skal lejeren gøre opmærksom på dette på udlejningstidspunktet.
Rejser på tværs af landegrænser er tilladt til Letland og Litauen mod et gebyr på 40 euro pr. land (plus moms).
Rejser på tværs af den finske landegrænse er kun tilladt, hvis ekstra betingelser som f.eks. ubegrænset kilometerantal er gældende (kontakt venligst kontoret i Tallinn, hvis du ønsker flere oplysninger).
Det er forbudt at krydse grænsen til Polen, Rusland, Ukraine og Hviderusland, Norge, Sverige og lande, som ligger i forlængelse af disse.
Det anbefales at kontakte udlejningsstedet, hvis du ønsker oplysninger om rejser på tværs af landegrænser og begrænser og regler i forbindelse med dette.
Lejeren må ikke køre uden for Estlands grænser uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejningsfirmaet (godkendte lande skal fremgå af udlejningskontrakten, og gebyrerne for kørsel på tværs af landegrænser skal være betalt).
Gebyret for uautoriseret kørsel på tværs af landegrænser er 100 euro for hver land der besøges. Der opkræves et strafgebyr på 1200 euro i de tilfælde, hvor lejebilen er blevet kørt ind i lande, hvis landegrænser der ikke er givet tilladelse til at krydse.
Der opkræves et strafgebyr svarende til udgiften til bjærgning af køretøjet samt en bøde på 1200 euro, hvis lejebilen afleveres uden tilladelse i et land, som det er forbudt at køre bilen til.

Envejsudlejninger
International envejsudlejninger fås mod betaling af tillægsgebyr:
Tallinn – Riga Lufthavn, kontoret i Riga (Letland) – 135 euro plus moms
Tallinn – Vilnius lufthavn, kontoret i Vilnius, Kaunas Lufthavn (Litauen) – 260 euro plus moms