Estland Nyttige OplysningerAfbestilling og afbestillingsomkostninger
Ifølge EU-lovgivningen har du ikke fortrydelsesret i forhold til bookingen, men det er muligt at afbestille bookingen til enhver tid og af hvilken som helst grund ved at følge instruktionerne på vores webside. Du vil få tilbagebetalt det fulde beløb, hvis du afbestiller mere end 7 dage før den anførte afhentningsdato.

• Hvis du afbestiller mindre end 7 dage før, men senest 24 timer inden den anførte afhentningsdato, vil vi tilbagebetale bookingens fulde beløb, fratrukket det mindste af: i) den fulde pris af bookningens totalomkostninger; og ii) DKK 200.
• Annullerer du en reservation inden for 24 timer før afhentningstidspunktet, afkræves du enten reservationens fulde pris eller maks. 500 DKK, hvad end der er mindst.
Tilbagebetalingen vil ske til det kredit- eller hævekort, der blev anvendt ved bookingen.

Alamo forbeholder sig ret til at annullere en booking til enhver tid på berettiget grundlag, herunder, men ikke begrænset til: force Majeure, der påvirker tilgængelighed af køretøjer, grov tilsidesættelse af lejeaftale, herunder manglende betaling af leje, chikane eller anden krænkende adfærd overfor Alamos ansatte eller kunder, ansatte eller kunder hos Alamos datterselskaber, licenshavere eller franchisetagere eller ulovlige aktiviteter. I tilfælde af sådan annullering vil vi tilbagebetale bookingomkostningen.

Ændring
Sørg venligst for at dato og tidspunkter er korrekt indtastede, når du booker dit køretøj. Hvis der sker ændringer i dine forhold, og du har brug for køretøjet på en anden dato eller andet tidspunkt, så bedes du venligst ændre bookingen.
Det er muligt at ændre reservationen online indtil 12 timer før det anførte afhentningstidspunkt ved at følge instruktionerne på vores webside. Vi opkræver ikke et ændringsgebyr, men den nye booking vil blive til den gældende markedspris. Det er ikke muligt at ændre en booking, når der er mindre end 12 timer til afhentningstidspunktet.

Udeblivelse, sen eller tidlig ankomst
Ved booking andre steder end lufthavne – Dit køretøj vil være tilgængeligt i 2 timer efter det anførte afhentningstidspunkt. Herefter kan vi ikke garantere, at et køretøj vil være tilgængeligt, når du ankommer.
For booking i lufthavne – Hvis du har indtastet et flynummer på din booking, vil køretøjet være tilgængeligt, indtil flyet er landet og clearet. Hvis en flyforsinkelse er skyld i, at du ankommer efter udlejningsstedets lukketid, vil en ansat vente, til flyet er landet og clearet. Hvis forsinkelsen er mere end en time udover udlejningsstedets lukketid, vil et gebyr for service uden for åbningstid muligvis blive opkrævet. Hvis du ikke har indtastet et flynummer på din booking, vil køretøjet være tilgængeligt indtil 2 timer efter det anførte afhentningstidspunkt eller indtil lukketid, alt efter hvilket tidspunkt der er det tidligste.
Hvis du ankommer 1 dag eller mere inden datoen, der er anført på bookingen, er det valgte køretøj muligvis ikke tilgængeligt. Udlejningsstedet vil opfylde din booking med det valgte køretøj, når det er muligt.
Henter du ikke bilen på det aftalte tidspunkt, forbeholder vi os retten til at opkræve en betaling svarende til reservationens fulde pris eller maks. 500 DKK, hvad end der er mindst. Møder du ikke op, genindsættes beløbet på dit kreditkort, minus ovenstående gebyr.

Vigtige oplysninger om din lejebilDenne opsummering af de vigtigste punkter vedrørende biludlejning hjælper dig med at forstå indholdet af din lejeaftale.

Lejeaftalen træder i kraft fra det tidspunkt og sted, den indgås mellem dig og vores søsterselskab eller franchisetager under mærket Alamo Rent A Car i dit lokalområde (herefter kaldet "biludlejningsfirmaet"). Læs altid hele lejeaftalen igennem, før du skriver under. Du kan læse lejeaftalen i udlejningslandet i forbindelse med afhentning af lejebilen.

Medmindre du køber en forsikring eller en dækning, eller der medfølger en i reserveringen som nævnt ovenfor, er du erstatningsansvarlig for tyveri eller skade på køretøjet under lejeperioden. Dette gælder også, selvom du er uden skyld i hændelsen. Du er ansvarlig for tab af fortjeneste, hvis køretøjet ikke kan lejes fremover som følge af beskadigelse eller tyveri, hvis biludlejningsfirmaet pådrager sig administrationsgebyrer, nedsat bilværdi eller bugserings-, opbevarings- eller forvaringsomkostninger for beskadiget eller stjålet køretøj. Medmindre lejeprisen omfatter en ansvarsforsikring over for tredjeparter (se nedenfor), eller du selv tilkøber en, er du også ansvarlig for enhver skade påført en tredjepart.

Bemærk! Erstatningsansvaret gælder, indtil køretøjet returneres til biludlejningsfirmaet. Medmindre andet fremgår af lejeaftalen, skal køretøjet returneres inden for biludlejningsfirmaets åbningstid, da du ellers vil være erstatningsansvarlig i henhold til lejeaftalen, indtil biludlejningsfirmaet åbner igen og udfører et returneringseftersyn.Din lejeaftale omfatter følgende forsikringer:

Ansvarsfraskrivelse fra skader (CDW)
Udvidet selvrisikodækning (CDW) er inkluderet i lejepriserne som standard. Udvidet selvrisikodækning (CDW) reducerer lejerens økonomiske ansvar i tilfælde af et enkelt tilfælde af skader på udlejningskøretøjet. Dækningen er underlagt vilkårene og betingelserne i lejekontrakten samt gældende lovgivning. Dette forsikringsprodukt omfatter ikke skader på køretøjets undervogn, dæk eller forrude. Den er tilgængelig mod et tillægsgebyr på 5,00 euro plus moms pr. dag og reducerer selvrisikoen til 500 euro ved skader på køretøjet.

Du kan tilkøbe følgende ekstra forsikringer:

Ekstra fraskrivelse for kollisionsskade (SCDW)
Ekstra selvrisikodækning er en valgfri dækning, der reducerer selvrisikoen i forbindelse med udvidet selvrisikodækning til nul i tilfælde af skade på udlejningskøretøjet. Dækningen er underlagt vilkårene og betingelserne i lejekontrakten samt gældende lovgivning. Dette forsikringsprodukt omfatter ikke skader på køretøjets undervogn, dæk eller forrude. Den er tilgængelig mod et tillægsgebyr på 16,67 euro plus moms pr. dag og bevirker, at selvrisikoen bortfalder ved skader på køretøjet.

Personskadeforsikring (PAI)
x

Tyveridækning (TP)
Tyveridækning er en valgfri dækning, der reducerer lejerens økonomiske ansvar i tilfælde af tyveri eller delvist tyveri af køretøjet. Dækningen er underlagt vilkårene og betingelserne i lejekontrakten samt gældende lovgivning. Tyveridækningen er betinget af, at politiet omgående underrettes om tyveriet eller forsøg på tyveri af køretøjet, at køretøjet er låst helt af, at vinduerne er rullet helt op og at nøglerne til bilen opbevares på et sted inden for rimelighedens grænser. En politirapport og nøglerne til køretøjet skal afleveres til udlejningsstedet. Den er tilgængelig mod et tillægsgebyr på 4,17 euro plus moms pr. dag og reducerer selvrisikoen til 500 euro ved skader på køretøjet.

Vejhjælp (RAP)
Servicen administreres af kontoret i Tallinn og er tilgængelig døgnet rundt på tlf. +372 5166261. Vejhjælp er gratis inden for normal kontortid ved havarier, der ikke skyldes skødesløshed hos chaufføren eller at chaufføren har overtrådt lejeaftalen. Hvis lejeren og/eller den eller de godkendte chauffør(er) har overtrådt lejeaftalen, opkræves der gebyrer for vejhjælp og bjærgning af køretøjet. Gebyrerne omfatter alle udgifter i forbindelse med bugsering eller transportering af det beskadigede køretøj tilbage til udlejningskontoret i Tallinn samt eventuelle øvrige gebyrer, der afhænger af årsagen til havariet. Ved uheld, som lejeren ikke er ansvarlig for og/eller hvor der er købt ekstra dækning, dækker ansvarsforsikringen udgifterne til bugsering eller transportering af det beskadigede køretøj til udlejningskontoret i Tallinn. Ved service uden for kontortiden, dvs. mellem kl. 18.00 - 9.00, opkræves der et gebyr på 30 euro plus moms. Vejhjælp i udlandet udbydes efter de samme betingelser som i Estland, men der opkræves desuden gebyrer for bugsering og bjærgning af køretøjet til udlejningskontoret i Tallinn.Din lejeaftale omfatter ikke følgende udstyr:

Du kan tilkøbe følgende ekstraudstyr:

Booster Seat(£ 6.13 / day)
Baby Seat(£ 6.13 / day)
Child Safety Seat(£ 6.13 / day)
GPS(£ 5.16 / day)Din lejeaftale omfatter følgende minimumskrav:

Alderskrav
Alle lejere og ekstra chauffører skal være 19 år eller ældre. Gebyret for unge chauffører mellem 19-20 år er 3,50 euro pr. dag (plus moms), uanset bilgruppe.

Betalingsformer
VISA, MasterCard og American Express kan bruges ved betaling af udlejninger og ved reservationer.
Depositummer: Kunderne skal fremvise et gyldigt kreditkort i eget navn til godkendelse af sikkerhedsdepositum. Depositumbeløbet dækker 500 euro og udgiften til en hel tank brændstof.
Depositummet blokeres i lejeperioden og ophæves 7-10 dage efter at lejebilen er afleveret i samme tilstand, som da den blev afhentet (ingen skader, fuld brændstoftank og ingen bøder eller domme for overtrædelse af færdselsloven).

Krav til lejeren
Alle chauffører (lejeren og ekstra chauffører) skal fremvise et gyldigt kørekort på udlejningstidspunktet. Ud over et gyldigt kørekort skal lejeren også fremvise id-kort eller pas samt et udbredt kreditkort i eget navn.
Indehavere af flerdelte kørekort skal fremvise alle dele af kørekortet. Et internationalt kørekort er påkrævet, hvis nogen af chaufførerne besidder et kørekort, der er udstedt uden for Europa.
Hvis det skønnes nødvendigt, kan lejeren blive bedt om at fremvise yderligere identitetspapirer, eller der kan foretages yderligere identitetskontrol. Dette kan bl.a. omfatte en identitetskontrol hos eksterne partnere, der kontrollerer de fremlagte oplysninger i databaser, som de har adgang til.Din lejeaftale er underlagt følgende yderligere politikker vedrørende lejeaftale:

Cross Boarder Politik
Hvis lejebilen skal krydse en international grænse, skal lejeren gøre opmærksom på dette på udlejningstidspunktet.
Rejser på tværs af landegrænser er tilladt til Letland og Litauen mod et gebyr på 40 euro pr. land (plus moms).
Rejser på tværs af den finske landegrænse er kun tilladt, hvis ekstra betingelser som f.eks. ubegrænset kilometerantal er gældende (kontakt venligst kontoret i Tallinn, hvis du ønsker flere oplysninger).
Det er forbudt at krydse grænsen til Polen, Rusland, Ukraine og Hviderusland, Norge, Sverige og lande, som ligger i forlængelse af disse.
Det anbefales at kontakte udlejningsstedet, hvis du ønsker oplysninger om rejser på tværs af landegrænser og begrænser og regler i forbindelse med dette.
Lejeren må ikke køre uden for Estlands grænser uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejningsfirmaet (godkendte lande skal fremgå af udlejningskontrakten, og gebyrerne for kørsel på tværs af landegrænser skal være betalt).
Gebyret for uautoriseret kørsel på tværs af landegrænser er 100 euro for hver land der besøges. Der opkræves et strafgebyr på 1200 euro i de tilfælde, hvor lejebilen er blevet kørt ind i lande, hvis landegrænser der ikke er givet tilladelse til at krydse.
Der opkræves et strafgebyr svarende til udgiften til bjærgning af køretøjet samt en bøde på 1200 euro, hvis lejebilen afleveres uden tilladelse i et land, som det er forbudt at køre bilen til.

Kilometertal Politik
Mileage- alle køretøjer inkluderer ubegrænset kilometertal .

Brændstof Politik
Du vil blive bedt om at returnere køretøjet med den samme mængde brændstof forudsat , købte brændstof muligheder måske tilgængelige pre . Spørg ved ankomsten , hvis det kræves

Bestemmelser vedr. yderligere chauffører
Der opkræves et tillægsgebyr på 15,42 euro pr. udlejning (plus moms) for hver ekstra godkendt chauffør. Samtlige lejebetingelser er gældende for alle ekstra chauffører.Du er ansvarlig for følgende yderligere gebyrer eller erstatningsbeløb, hvis det er relevant:

Yderligere lejegebyrer for ændringer, du foretager af lejebilen, lejeperioden eller andre produkter

• Beskadigelse, tyveri eller ansvarsforsikring over for tredjeparter dækkes ikke af en forsikring
• Trafikbøder såsom parkerings- eller fartbøder plus administrationsgebyrer i rimeligt omfang betales af dig i løbet af lejeperioden
• Lejegebyrer ved for sen aflevering
• Eventuelle juridiske omkostninger som følge af opkrævninger i henhold til lejeaftalens betingelser
• Et mindre opkrævningsgebyr i tilfælde af, at køretøjet ikke returneres til det oprindelige udlejningssted
• Rengøringsomkostningerne i tilfælde af, at køretøjet returneres i urengjort stand

Ved lejeaftalens indgåelse skal du fremvise et gyldigt kredit- eller betalingskort som sikkerhed for eventuelle gebyrer, der påløber under lejeperioden. Din underskrift af lejeaftalen giver udlejningsselskabet ret til at debitere dette kort for eventuelle fremtidige betalinger. Udlejningsselskabet kan også opkræve et depositum for sådanne fremtidige gebyrer. Depositummet er forskelligt fra land til land.

KONTAKTOPLYSNINGER FOR KUNDETVISTER

Du kan gøre indsigelse mod det opkrævede gebyr for beskadigelser på:
DRU.UK9Z@erac.com , 0845 604 2881