Greece Nyttige OplysningerAnnulleringsgebyr

Vi opkræver ingen betaling for reservationer, der annulleres 7 dage eller mere før afhentningstidspunktet. Annullerer du din reservation herefter, pålægges du følgende gebyr:

Annullerer du en reservation inden for 7 dage før afhentningstidspunktet, afkræves du enten reservationens fulde pris eller maks. 200 DKK, hvad end der er mindst.
Annullerer du en reservation inden for 24 timer før afhentningstidspunktet, afkræves du enten reservationens fulde pris eller maks. 500 DKK, hvad end der er mindst.
Ovenstående satser gælder for alle lande undtagen Storbritannien, hvor det gælder følgende:

Hvis du annullerer din reservation mindre end 7 dage før afhentning, vil du blive opkrævet enten de fulde omkostninger til din reservation eller op til et maksimum på 430 DKK, idet det mindre beløb.
Hvis du annullerer din reservation mindre end 24 timer før afhentning, vil du blive opkrævet det fulde beløb for din reservation.
I tilfælde af en annullering genindsættes beløbet på dit kreditkort, minus ovenstående gebyr.

Manglende fremmøde

Henter du ikke bilen på det aftalte tidspunkt, forbeholder vi os retten til at opkræve en betaling svarende til reservationens fulde pris eller maks. 500 DKK, hvad end der er mindst. Møder du ikke op, genindsættes beløbet på dit kreditkort, minus ovenstående gebyr.

Ovenstående satser gælder for alle lande undtagen Storbritannien, hvor det gælder følgende:

Hvis du undlader at hente din bil på den fastsatte dato af ordren, forbeholder vi os ret til at opkræve et no-show gebyr for omkostningerne ved reservationen.

Ubrugte dage

Bemærk venligst, at ubrugte dage af lejeperioden ikke refunderes ved forudbetalte reservationer.

Kaskoforsikring
Kaskoforsikring (CDW) er valgfri og reducerer kundens erstatningsansvar til selvrisikoen. Hvis denne forsikring ikke købes, er kunden er erstatningsansvarlig for skader/tab. Ved uheld opkræves der et administrationsgebyr på 25,00 euro plus moms ved lejeperiodens slutning. Dette gebyr opkræves uanset hvilken part der er skyld i uheldet. CDW dækker ikke skader på bilens underside, interiør, forrude, spejle og dæk.

Dagsprisen (plus moms) for CDW er som følger:

Bilgrupperne Mini (MDMR) og Økonomibil (EDMR-EDAR): 11 euro – selvrisiko 500 euro
Bilgrupperne Kompakt (CCMR-CDMR-CXMR) og Mellemklasse (IDMR-ICMR): 15 euro – selvrisiko 700 euro
Bilgrupperne Kompakt bil med automatgear samt SUV (CDAR-CFMN) og Stor bil (FVMR): 20 euro – selvrisiko 1200 euro
Bilgrupperne Premium-bil (PDMR) og Mellemklasse-SUV (IFMR): 27 euro – selvrisiko 120 euro

Tyveriforsikring
Tyveriforsikring (TP) er valgfri og reducerer lejerens økonomiske erstatningsansvar til selvrisikoen ved tab af eller skader på bilen ved tyveri, som følge af tyveri eller forsøg på tyveri. Hvis kunden ikke ønsker TP, er lejeren erstatningsansvarlig for hele tabet og/eller skader på bilen.

Ved skader eller tyveri opkræves chaufføren et administrationsgebyr på 25 euro plus moms ved lejeperiodens slutning. Dette gebyr opkræves uanset hvilken part der er skyld i uheldet.

Dagsprisen (plus moms) for TP er som følger:

Bilgrupperne Mini (MDMR), Økonomibil (EDMR-EDAR) og Kompakt (CCMR): 3 euro – selvrisiko 500 euro
Bilgrupperne 4/5-dørs kompakt/Specialbil/SUV (CXMR-CDMR-CDAR-CFMN) og Mellemklasse (IDMR-ICMR): 4 euro – selvrisiko 700 euro
Bilgrupperne Mellemklasse-SUV (IFMR), Stor bil (FVMR) og Premium-bil (PDMR): 5 euro – selvrisiko 1200 EUR

Personforsikring
Personforsikring (PAI) dækker chaufførens lægeudgifter op til 350 euro pr. uheld og 15.000 euro pr. uheld ved dødsfald eller total permanent invaliditet. Personforsikring (PAI) koster 4 euro (plus moms) pr. dag.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring (SLP) er inkluderet i prisen og dækker de enkelte tredjepartspersoner med op til 750.000 euro ved kvæstelser eller dødsfald samt op til 750.000 euro ved skader på ejendom.Bestemmelser vedr. yderligere chauffører
Gebyret pr. ekstra chauffør er 3 euro inkl. moms pr. dag. Maks. to ekstra chauffører. Et internationalt kørekort er påkrævet. Lejebetingelserne er gældende for alle ekstra chauffører.

Alderskrav
Minimumslejealderen er 21 år for alle bilgrupper.

For bilgrupperne Kompakt specialbil (CDMR, CDAR, CXMR, CFMN), Mellemklasse (ICMR, IDMR, IFMR), Stor bil (FVMR) og Premium-bil (PDMR) opkræves der et ung chauffør-gebyr på 15 euro pr. dag, hvis chaufføren er 21-22 år. Gebyret for ung chauffør gælder ikke for bilgrupperne Mini (MDMR), Økonomibil (EDMR, EDAR) og Kompakt (CCMR). Maksimumlejealderen er 75 år.

Krav til kørekort
Et internationalt eller EU-kørekort, der har været gyldigt i mindst 12 måneder, id-kort eller pas er påkrævet. For græske borger kræves der ikke pas, men der skal forevises id-kort.

Politik for kørsel på tværs af landegrænser
Udlejninger på tværs af landegrænser er kun tilladt inden for Den Europæiske Union. Forudgående skriftligt tilladelse er påkrævet. Der opkræves desuden et forsikringspræmiegebyr, der afhænger af turens længde og land. (Green Card). Kunden skal betale et tillægskilometergebyr på 0,30 euro pr. kilometer. Garantien svarer til værdien på udlejningsbilen. Lejeren skal anmode om disse udlejningsformer hos National mindst 7 arbejdsdage før afhentningsdatoen. Kontakt venligst salgsafdelingen (tlf.: +30 210 3493456 eller +30 210 3493411), hvis der ønskes flere oplysninger. Om green card-udstedelsesprocessen: Det tager mindst 5 arbejdsdage at udstede et green card. Gebyret pr. green card er 90 euro. Et green card dækker udlejningsbilen med basisforsikring (TPI), så længe den befinder sig inden for det land, som kortet er udstedt til.


Lejere skal fremvise pas (for græske borgere er et id-kort tilstrækkeligt), kørekort og personligt kreditkort. Vi modtager kreditkort fra VISA, Mastercard og American Express.

Hævekort kan kun bruges til at betale selve lejen. Pga. behandlingstiden kan det tage op til 14 dage efter, at bilen er returneret, før depositumbeløbet returneres til kunden.

Der tilbageholdes et depositum på chaufførens kreditkort. Beløbet er 650 euro for bilgrupperne Mini (MDMR) og Økonomibil (EDMR, EDAR), 900 euro for bilgrupperne Kompakt (CDMR, CCMR, CXMR, CDAR, CFMN) og Mellemklasse (ICMR, IDMR) og 1400 euro for bilgrupperne Stor bil (FVMR), Mellemklasse-SUV (IFMR) og Premium-bil (PDMR).

Ved leje af bilgrupperne Mini A1 MDMR og Økonomibil B1 EDMR kan lejeren vælge at betale fratrækningsbeløbet på kaskoforsikring (CDW) plus 150 euro pr. dag kontant i stedet for at betale med kreditkort. I så fald skal der købes CDW-dækning.